Országos szállítás

Szakértő segítség

+36-20-747-4778

Országos szállítás

Szakértő segítség

+36-20-747-4778

Polctartó IF K-Line nikkel

Leírás

Polctartó IF K-Line nikkel

Részletek

Elegáns fém polctartó fa polcokhoz. Furat méret 5 mm. Szín nikkel.

Tulajdonságok

Anyaga

fém

Furat méret

5 mm

Szín

nikkel

Kapcsolódó kiegészitők

Bruttó ár:

30Ft

Nettó ár: 24 Ft + 27% ÁFA
Mennyiség:
  • Országos házhozszállítás, 4 munkanapon belül
  • Ingyenes helyszíni átvétel
  • 14 napos elállás
  • A házhozszállítás 50 000 Ft alatti vásárlás esetén 1 990Ft, 50 000 Ft feletti rendelés esetén 990Ft
4.8
10
Vélemények

Fizetési módok

utánvétel, átutalás, bankkártya

Átvételi módok

házhoz szállítás, áruházi átvétel, 3000 csomagátvételi pont

Segítségre van szükséged?

Hétfőtől-Péntekig 9:00 - 17:00

Szakértő segítség

+36-20-745-9816

+36-20-747-4778

Hasonló termékek

Gábor Kisvölcsei
Évek óta náluk szoktam vásárolni.
zoltánné Kocsis
Nagyon jó bolt. Van minden.
zoltánné Kocsis
5 hónapja
Pál Tóth
Nagyon jó hely. Korrekt ár, kiszolgálás
Pál Tóth
egy éve
Adrian Váczi
Adrian Váczi
2 hónapja

Fontos információk

Gyakori kérdések

Fizetési információk

A termék vételára: minden esetben a termékek mellett feltüntetett bruttó fogyasztói ár!

A vásárláshoz nem kell regisztrálnia magát.  A kiválasztott terméknél a "kosár" gombra kattintva teheti azt a kosárba. A rendelési mennyiséget egyszerűen módosíthatja a "pénztár" gombra (feliratra) kattintva.


Megrendelése akkor lép életbe, ha on-line megrendelését e-mailben visszaigazoljuk! Ez az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül megtörténik.

Fizetésisi mód: az áru átvételekor             - futár-szolgálati kézbesítés esetén a futárnak, bizonylat ellenében- készpénzben történik.

                                                                                     - személyes átvétel esetén üzletünkben számla/blokk ellenében készpénzben

Szállítási információk

Rendelés leadásnál mód van személyes átvételre, melynek összege 0 Ft, vagy futárszolgálattal történő kiszállításra melynek összege 50.000 ft alatti vásárlásnál 1.900 ft, 50.000 ft feletti rendelésnél 1.000 ft.

Amennyiben Futárszolgálattal való szállítást kér, akkor az aznap 12h-ig a megrendelésnek be kell érkeznie. 12h-után beérkező megrendeléseket már a következő napon veszi fel a futár. Szombaton és vasárnap a futár szolgálat tőlünk nem vesz fel csomagot. Amennyiben a megrendelt árucikk nincs raktárkészleten a visszahívás alkalmával Önt erről tájékoztatjuk.

Megrendelését rendszerünkben nyomon követheti. A vásárlás során e-mailben kapott azonosítókkal léphet be  rendszerünkbe. A bejelentkezés után, az adatai mellett található "Megrendelések" fülre kattintva ellenőrizheti a már elküldött megrendelései állapotát.

A rendelés állapotáról rendszerünk 3 lépésben, e-mailben is tájékoztatja Önt az alábbiak szerint.

  • a megrendelés fogadásakor (állapot: feldolgozás alatt)
  • a csomag szállítónak való átadásakor (állapot: postázva)
  • a vételár megérkezésekor (állapot: lezárt)

A Webáruház rendszer, a megrendelések leadását követően azonnal, "Új megrendelés" állapottal automatikus értesítést küld a kereskedő és a vásárló e-mail címére. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt. Mivel az értesítés a vásárló által megadott e-mail címre történik, ezért annak korrekt megadása a vásárló felelőssége.

Megrendelése akkor lép életbe, ha on-line megrendelését e-mailben visszaigazoljuk! Ez az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül megtörténik.

Garancia

7. Szavatosság 

7.1. Kellékszavatosság 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. 

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Használt termékek esetén ez a határidő 12 hónap. 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. 

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. 

7.2. Termékszavatosság 

Termék szavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7.3. Jótállás 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 

Név: Oroszi Ferenc E.V. 

Levelezési cím: 2220 Vecsés, Dózsa György út 65.

Telefonszám: +36-20/7459816

E- mail cím: [email protected]

8. Jogérvényesítési lehetőségek 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi 

elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Oroszi Ferenc E.V. 

Levelezési cím: 2220 Vecsés, Dózsa György út 65.

Telefonszám: +36-20/7459816

E- mail cím: [email protected]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

•    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál : http:// www.nfh.hu/ magyar/ informaciok / elerheto/ teruleti , Panasz bejelentési tájékoztató: http:// www.nfh.hu/ magyar/ kapcsolat/ panaszbejelent 

•    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése / Békéltető kérelem adatlap elérhetősége: http:// bkmkik.hu/ index.php / hu/ nyomtatvanyok / bekelteto- testulet- eljarasi- adatlapja.html

•    Bírósági eljárás kezdeményezése 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség további elérhetőségei: 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 

Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 

Telefonszám: +36 76 481 405, Telefax: +36 76 481 416 

E- mail: [email protected] 

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Postacím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Telefonszám: +36 72 510 494, +36 72 510 790, 

Telefax: +36 72 510 791 

E- mail: [email protected] 

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 

Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151, 

Telefax: +36 66 546 140, 

E- mail: [email protected] 

 Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:589 

Telefonszám: +36 46 506 071, Telefax: +36 46 506 072 

E- mail: [email protected] 

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. 

Telefonszám: +36 1 450 2598 

E- mail: [email protected] 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség 

6721 Szeged, Tisza L. krt. 11. 

Postacím: 6701 Szeged, PF: 12. 

Telefonszám: +36 62 541 737 

Telefax: +36 62 541 739 

E- mail: [email protected] 

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936. 

Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626, 

Telefax: +36 22 501 627 

E- mail: [email protected] 

Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 9022 Győr, Türr stván u. 1. 

Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311. 

Telefonszám: +36 96 329 244, Telefax: +36 96 329 186 

E- mail: [email protected] 

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475. 

Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753 

E- mail: [email protected] 

Terméked bekerült a kosárba!

Kosaram Pénztár
Polctartó IF K-Line nikkel
Bruttó: 30Ft
Nettó: 24Ft + ÁFA